Aðgangsstýring er auðveld með aðgangs smáforriti Tæknivits.
Lyklalaust aðgengi

  • Notendur notar app/smáforrit í snjallsíma fyrir aðgang.

  • Auðvelt að bæta við notendum eða fjarlæga.

Aðgangur skráður

  • Öll notkun skráð í gagnagrunn.

Uppsetning

  • Auðvelt í uppsetningu.

Upplýsinga mynd um möguleika sem eru í boði.

Applausnir